25 Đề Kiểm Tra Học Sinh Giỏi Tiếng Việt 3

Cuốn sách “25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng Việt 3” giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng làm các bài tập tiếng việt, từ đó tham gia các kỳ thi học sinh giỏi.

25 Đề Kiểm Tra Học Sinh Giỏi Tiếng Việt 3

Cuốn sách “25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng Việt 3” của tác giả Trần Mạnh Hưởng biến soạn nhằm giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng làm các bài tập tiếng việt, từ đó tham gia các kỳ thi học sinh giỏi.

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1. Đề kiểm tra: gồm 25 đề kiểm tra vào giai đoạn cuối học kỳ 2. Mỗi đề đều được soạn theo cấu trúc 5 bài tập nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng cơ bản về môn Tiếng Việt lớp 3.
Phần 2. Hướng dẫn đánh giá, cho điểm: bao gồm đáp án, biểu điểm và hướng dẫn đánh giá kết quả bài làm theo từng đề ở phần 1.