30 ngày phủ xanh IELTS

30 ngày phủ xanh IELTS cung cấp cho các bạn lộ trình học chia theo 30 ngày học liên tục. Trong đó, 20 bài học và luyện ngữ pháp quan trọng còn 10 bài luyện từ vựng

30 ngày phủ xanh IELTS

Cuốn sách 30 ngày phủ xanh IELTS cung cấp cho các bạn lộ trình học chia theo 30 ngày học liên tục. Trong đó, 20 bài học và luyện ngữ pháp quan trọng còn 10 bài luyện từ vựng. Thiết kế sách không phải sẵn có mà là kiểu mở, đòi hỏi bạn cần tự học để tự nâng cao trình độ của mình.

Trong đó, 20 chủ điểm ngữ pháp xoay quanh:
– 7 thì sử dụng nhiều nhất trong bài thi IELTS.
– Các dạng trạng từ, danh từ, tính từ, mạo từ…
– Các loại câu mệnh đề quan hệ, câu bị động, câu điều kiện…

Đi kèm kiến thức chính là phần bài tập chi tiết, đặc biệt theo hướng IELTS để các bạn hiểu được sự liên kết, cách sử dụng trong IELTS như thế nào. Một số mẹo và cách ghi nhớ riêng hy vọng giúp bạn hiểu hơn kiến thức.
10 chủ điểm từ vựng thường gặp trong cuộc sống, công việc, chứng chỉ IELTS và các bài tập thực hành giúp ghi nhớ từ vựng. Những từ vựng theo chủ đề như People, Lifestyle, Communication, History, Art, Culture, Earnings, rewards and benefits, Entertainment, art, sports, the media…được thiết kế theo bài đọc, viết của IELTS, đưa đến nguồn từ học thuật đa dạng cho các bạn.