30 ngày xây gốc IELTS

Cuốn sách "30 ngày xây gốc IELTS" do Ms Mai Linh biên soạn là sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầu học luyện thi IELTS. Sách bao gồm 30 bài học tương ứng với 30 chủ đề quan trọng

30 ngày xây gốc IELTS

Cuốn sách “30 ngày xây gốc IELTS” do Ms Mai Linh biên soạn là sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt đầu học luyện thi IELTS. Sách bao gồm 30 bài học tương ứng với 30 chủ đề quan trọng trong IELTS như sau:

  • Phần 1(day 1 – 6): 6 THÌ không thể thiếu trong IELTS
  • Phần 2 (day 7 – 12): Danh từ – Động từ – Tính từ
  • Phần 3 (day 13 – 16): Sự hòa hợp giữ Chủ ngữ và động từ
  • Phần 4 (day 17 – 20): Vũ khí tối thượng cho IELTS Writing và Speaking
  • Phần 5 (day 21 – 30): Từ vựng Band 7.5 IELTS theo chủ đề