360 Động Từ Bất Quy Tắc & Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh

360 Động Từ Bất Quy Tắc & Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh  giúp bạn đọc tra cứu nhanh chóng những thắc mắc hay gặp phải về những động từ bất quy tắc, cũng như có thể dễ dàng nhận biết các thì trong tiếng Anh.

360 Động Từ Bất Quy Tắc & Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh

Quyển sách 360 Động Từ Bất Quy Tắc & Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh được biên soạn nhằm mục đích giúp bạn đọc tra cứu nhanh chóng những thắc mắc hay gặp phải về những động từ bất quy tắc, cũng như có thể dễ dàng nhận biết các thì trong tiếng Anh. Đồng thời, sách còn hướng dẫn cách sử dụng một cách hợp lý và đúng văn phạm ngữ pháp tiếng Anh.

Cuốn sách được chia thành các đề mục rõ ràng, chi tiết, dễ sử dụng.

Nội dung cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc 3 phần cụ thể:

Phần I: Giới thiệu bảng động từ bất quy tắc (360 động từ)

Phần II: Cung cấp những ví dụ minh họa cho các dùng của 360 động từ bất quy tắc vừa được giới thiệu

Phần III: giới thiệu cách sử dụng các thì trong tiếng Anh

Quyển sách sẽ là cẩm nang tham khảo hữu ích giúp các em học tốt hơn trong môn tiếng Anh.