50 Việc Cần Làm Khi Gặp Khách Hàng

50 Việc Cần Làm Khi Gặp Khách Hàng Có bốn vị khách nước ngoài đến tiệm ăn chúng tôi. Tôi cứ nghĩ là họ chỉ ngẫu nhiên đến ăn ở tiệm chúng tôi một lần, không ngờ họ lại trở thành khách thường xuyên. Tôi muốn học tiếng Anh để trò chuyện với họ

50-viec-can-lam-khi-nhan-khach-hang

50 Việc Cần Làm Khi Gặp Khách Hàng

Một người đầu bếp vì bốn vị khách hàng ngoại quốc mà học tiếng Anh.

Người của tiệm ăn Shousi làm gì vào khoảng thời gian giữa cao điểm ban ngày và cao điểm ban đêm ?

Đầu bếp Akimasi đã lợi dụng khoảng thời gian rỗi ấy để học tiếng Anh.

Akimasi nói : “Hiện tại tôi rất muốn học tiếng Anh”.

Tôi hiểu tâm trạng ấy của Akimasi.

Tôi hỏi anh ta : “Nhưng tại sao hiện tại anh lại rất muốn học tiếng Anh ?”

Akimasi đáp : “Có bốn vị khách nước ngoài đến tiệm ăn chúng tôi. Tôi cứ nghĩ là họ chỉ ngẫu nhiên đến ăn ở tiệm chúng tôi một lần, không ngờ họ lại trở thành khách thường xuyên. Tôi muốn học tiếng Anh để trò chuyện với họ”.

Akimasi sẽ kể tỉ mỉ cho khách hàng biết món ăn pusi thế nào, có thể tìm ở đâu, ăn vào lúc nào, nấu món ấy ra sao…

Akimasi muốn dùng tiếng Anh nói cho mấy vị khách nước ngoài biết điều đó.

Vì bốn vị khách kia không biết tiếng Nhật, cho nên Akimasi bèn vì họ mà học tiếng Anh.

Đội ngũ lái xe của Công ty taxi M* đều biết nói tiếng Anh.

Có Công ty tăng lương cho những lái xe biết nói tiếng Anh.

Nhưng ở tiệm ăn Shousi, việc học tiếng Anh không được thù lao.

Bởi vì là cửa hàng tư nhân, không cần biết tiếng Anh, chỉ cần tiêu thụ tốt món “Kim thương ngư” là được.

Nhưng để cho khách hàng ăn ngon miệng hơn, Akimasi đã cố gắng học tiếng Anh.

Đó là tinh thần đối xử thật sự chu đáo đối với khách hàng.