Bài Tập Âm Nhạc 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Bài tập âm nhạc 6 Chủ đề 1: Vui bước đến trường Chủ đề 2: Bài ca hoà bình Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô Chủ đề 4: Khúc hát quê hương

Bài Tập Âm Nhạc 6 – Chân Trời Sáng Tạo

MỤC LỤC

Chủ đề 1: Vui bước đến trường
Chủ đề 2: Bài ca hoà bình
Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô
Chủ đề 4: Khúc hát quê hương
Chủ đề 5: Bài ca lao động
Chủ đề 6: Cùng vui hoà ca
Chủ đề 7: Giai điệu năm châu
Chủ đề 8: Khúc ca tình bạn