Sách Bài Tập Âm Nhạc 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài Tập Âm Nhạc 7 Sách được biên soạn gồm 8 chủ đề. Cách triển khai nội dung bài học đều thông qua các hoạt động, chú trọng hoạt động thực hành, tăng cường sự hợp tác cá nhân với nhóm

Bài Tập Âm Nhạc 7

Mục lục

Lời nói đầu

Chủ đề 1: Ngày khai trường

Chủ đề 2: Môi trường xanh

Chủ đề 3: Thầy cô và mái trường

Chủ đề 4: Giai điệu quê hương

Ôn tập

Chủ đề 5: Nhịp điệu mùa xuân

Chủ đề 6: Âm nhạc nước ngoài

Chủ đề 7: Cuộc sống tươi đẹp

Chủ đề 8: Mùa hè của em

Ôn tập