Bài Tập Công Nghệ 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa bài tập Công nghệ 6 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, từ cách gắn kết kiến thức với thực tiễn

Bài Tập Công Nghệ 6

MỤC LỤC

Chương I. Nhà ở

Bài 1. Khái quát về nhà ở

Bài 2. Xây dựng nhà ở

Bài 3. Ngôi nhà thông minh.

Chương II. Bảo quản và chế biến thực phẩm

Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng

Bài 5. Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm.

Chương III. Trang phục và thời trang

Bài 7. Trang phục trong đời sống

Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục

Bài 9. Thời trang

Chương IV. Đồ dùng điện trong gia đình

Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình

Bài 11. Đèn điện

Bài 12. Nồi cơm điện

Bài 13. Bếp hồng ngoại

ĐÁP ÁN