Bài Tập Giới Từ Tiếng Anh – Trần Mạnh Tường

Những bài tập về giới từ tiếng Anh trong sách này là rất cần thiết cho những ai muốn nâng cấp vốn Anh ngữ của mình.

Bài Tập Giới Từ Tiếng Anh – Trần Mạnh Tường

Các bạn thân mến,

Giới từ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong câu tiêng Anh. Nếu bạn quên hay dùng sai giới từ của

một cấu trúc câu, câu đó sẽ bị hiểu sai nghĩa.

Để giúp bạn gỡ rối vấn đề trên, chúng tôi tổ chức biên soạn cuốn sách “B ài tập giớ i từ tiếng Anh”.

Những bài tập về giới từ tiếng Anh trong sách này là rất cần thiết cho những ai muốn nâng cấp vốn Anh

ngữ của mình.

Cuốn sách gồm 35 bài tập cô đọng,  xúc tích, phần lời giải ở phần cuối sách sẽ giúp bạn tra cứu đáp án

khi không tìm ra hướng giải quyết.

Sách trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiêu đê bạn có thể tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.

Hi vọng qua cuốn sách này  các bạn sẽ cải thiện đáng kể trình độ Anh ngữ của mình.

Chúc các bạn thành công