Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 – Tập 1,2

Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 nhằm giúp các em học sinh nắm vựng các kiến thức trong quá trình học cũng như rèn luyện một cách toàn diễn 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết.

Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 5

Bộ sách Bộ đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 tập 1,2 nằm trong bộ sách gồm 6 cuốn cho các lớp ,4,5 của bậc tiểu học (Mỗi lớp gồm 2 tập), bộ sách dành cho các em lớp 5 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm vựng các kiến thức trong quá trình học cũng như rèn luyện một cách toàn diễn 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết.

Bộ sách được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức đã học trong sách giáo khoa và cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Anh, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 theo chương trình sách giáo khoa thí điểm mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung cuốn sách hoàn toàn bám sát chương trình, sách giáo khoa và được thể hiện dưới các đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận. Thông qua việc làm các bài kiểm tra, các em học sinh có thể xác định mức độ hiểu bài và các kỹ năng cần phải củng cố thêm. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 gồm 2 tập.
Tập 1 gồm 4 phần CHÍNH:
Phần I. Ôn tập từ Unit 1 đến Unit 5
Phần II. Đề kiểm tra giữa học kỳ I
Phần III. Ôn tập từ Unit 6 đến Unit 10
Phần IV. Đề kiểm tra cuối học kỳ I
Tập 2 gồm 4 phần CHÍNH:
A. Ôn tập từ Unit 11 đến Unit 15
B. Đề kiểm tra giữa kỳ II
C. Ôn tập từ Unit 16 đến unit 20
D. Đề kiểm tra cuối học kỳ II
Cuốn sách có phần đáp án chi tiết dành cho từng phần cụ thể. Ngoài ra phần Transcript đi kèm rất tiện để các em học sinh đối chiếu và theo dõi kết quả học tập.