Bồi dưỡng Tiếng Anh lớp 7

Bồi dưỡng Tiếng Anh lớp 7 Sách được biên soạn theo nguyên tắc từ dễ đến khó. Với thiết kế rõ ràng, dễ tra cứu và các bài tập đa dạng về thể loại, mức độ dễ, khó dành cho học sinh ở mọi trình độ

Bồi dưỡng Tiếng Anh lớp 7

Cuốn sách được biên soạn theo 16 đơn vị bài học trong sách giáo khoa. Nội dung cuốn sách ở dạng tích hợp. Mỗi bài được chia làm 2 phần: Phần tóm tắt kiến thức giúp học sinh củng cố và ghi nhớ những kiến thức ngữ pháp xuất hiện trong bài; phần thực hành sẽ giúp học sinh vân dụng những kiến thức vừa tiếp thu để làm các bài tập thực hành. Các bài tập có cấu trúc và nội dung đa dạng, tích hợp các phần dễ – khó nhằm phát triển kĩ năng: nói, đọc, viết.
Sách được biên soạn theo nguyên tắc từ dễ đến khó. Với thiết kế rõ ràng, dễ tra cứu và các bài tập đa dạng về thể loại, mức độ dễ, khó dành cho học sinh ở mọi trình độ, vùng miền khác nhau có thể sử dụng cuốn sách để luyện tập và nâng cao kiến thức của mình.