Chiến Lược IELTS 7.0 – Từ tiếng Anh vỡ lòng tới IELTS 7.0

Cuốn sách Chiến Lược IELTS 7.0 (Bản đẹp) do Nguyễn Trung Kiên biên soạn tổng hợp những tâm huyết, kinh nghiệm và cả sai lầm trong việc học Anh ngữ và thi IELTS và những người đi trước.

Chiến Lược IELTS 7.0 – Từ tiếng Anh vỡ lòng tới IELTS 7.0

Cuốn sách Chiến Lược IELTS 7.0 (Bản đẹp) do Nguyễn Trung Kiên biên soạn tổng hợp những tâm huyết, kinh nghiệm và cả sai lầm trong việc học Anh ngữ và thi IELTS và những người đi trước. Mục đích của tác giả viết cuốn sách là để giúp các bạn đi sau chinh phục được mục tiêu học tiếng Anh một cách nhanh ch1ong và dễ dàng nhất.

Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn:
• 3 cách giúp việc học tiếng Anh của bạn nhẹ nhàng như chơi.Chiến thuật làm các dạng bài Reading khó.
• Cách học từ vựng hữu hiệu nhất giúp bạn vận dụng từ được học trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.
• Một thay đổi nhỏ trong cách thi Speaking có thể nâng bandscore từ 6.0 lên 7.0.
• Phương pháp luyện Listening giúp bạn nghe rõ hầu hết những gì người khác nói chỉ trong 1 tháng.
• Những cấu trúc bài viết sẽ giúp bạn đạt được Writing 7.0 trở lên
• Tránh những sai lầm thường mắc trong việc luyện Wrting.
• Lộ trình cụ thể đạt IELTS 7.0 trong 1 năm.