Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Trọn Bộ

dai-viet-su-ky-toan-thu-tron-bo

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Trọn Bộ

Trong các sách lịch sử cũ của ta , thì ” Đại Việt sử ký toàn thư ” là một bộ sử lớn chép từ Hồng Bàng đến Ất Mão ( 1675) đời vua Gia Tôn nhà Lê. ” Đại Việt sử ký toàn thư ” là bộ sách lịch sử quý báu trong tủ sách sử cũ của nước Việt Nam , rất cần thiết cho những người nghiên cứu lịch sử dân tộc .