Dạy Con Làm Giàu Tập 13- Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính

Dạy Con Làm Giàu Tập 13- Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính Sự thông minh tài chính là một bộ phận của năng lực trí tuệ mà chúng ta sử dụng để giải quyết những vấn đề tài chính, chỉ số IQ tài chính dùng để đo lường sự thông minh đó.

Dạy Con Làm Giàu Tập 13- Nâng Cao Chỉ Số IQ Tài Chính

Sự thông minh tài chính là một bộ phận của năng lực trí tuệ mà chúng ta sử dụng để giải quyết những vấn đề tài chính, chỉ số IQ tài chính dùng để đo lường sự thông minh đó.

Nâng cao chỉ số IQ tài chính giúp bạn thông minh hơn về tài chính để có thể xử lý những thông tin tài chính của riêng mình và tự mình nghiệm ra con đường để đạt đến sự tự do về tài chính. Quan trọng hơn là cuốn sách “Dạy Con Làm Giàu tập 13” này sẽ giúp bạn tăng cường chí số IQ tài chính để trở nên giàu có.

Chúng ta đều rất khác nhau, có những mối quan tâm, những  điều không thích khác nhau. Chúng ta có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, những năng khiếu bẩm sinh khác nhau. Do đó, thông minh tài chính không là quan trọng hay duy nhất. Có nhiều loại thông minh quan trọng khác, chẳng hạn như thông minh về y học, khoa học… Tuy nhiên bạn hãy nhớ rằng “tiền bạc không phải là cái quan trọng nhất trong cuộc sống nhưng nó ảnh hưởng đến những cái quan trọng khác”. Thế nên, việc trang bị cho mình một nguồn kiến thức làm giàu, làm chủ cuộc sống tài chính trở thành việc quan trọng nhất.