Dạy Con Làm Giàu Tập 2 – Sử Dụng Đồng Vốn

Dạy con làm giàu tập 2 sẽ là những kỹ năng sống bước khởi đầu cho bạn - những quan điểm mới về đồng vốn và cách sử dụng tiền hiệu quả.

Dạy Con Làm Giàu (Tập 2) – Sử Dụng Đồng Vốn

Bạn đang đi học? Bạn vừa ra trường và chưa có việc làm? Bạn đang làm việc với mức lương ổn định? Bạn đang làm cho một công ty tư nhân tư nhân? Bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ? Bạn muốn được thoải mái về tiền bạc? “Dạy con làm giàu tập 2” sẽ là những kỹ năng sống bước khởi đầu cho bạn – những quan điểm mới về đồng vốn và cách sử dụng tiền hiệu quả.

Cuốn sách gồm 18 chương:Chương 1: Tại sao anh không kiếm lấy một công việc?
Chương 2: Những con người khác nhau thuộc những nhóm khác nhau
Chương 3: Tại sao con người chọn sự an toàn hơn là sự tự do?
Chương 4: Ba kiểu hệ thống kinh doanh
Chương 5: Bẩy cấp bậc đầu tư
Chương 6: Con không thể thấy tiền bằng mắt con được
Chương 7: Trở thành người bạn muốn
Chương 8: Tôi làm giàu bằng cách nào
Chương 9: Hãy là ngân hàng chứ đừng làm kẻ làm công cho ngân hàng
Chương 10: Bước những bước nhỏ
Chương 11: (Bước 1) Đã đến lúc lo chuyện của mình
Chương 12: (Bước 2) Kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình
Chương 13: (Bước 3) Phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro
Chương 14:  (Bước 4)  Xác định bạn muốn trở thành kiểu người đầu tư nào
Chương 15:  (Bước 5) Tìm hiểu người đỡ đầu
Chương 16:  (Bước 6) Biến sự thất vọng thành sức mạnh cho chính mình
Chương 17:  (Bước 7) Sức mạnh của niềm tin
Chương 18: Thay lời kết