Dạy Con Làm Giàu Tập 9 – Những Bí Mật Về Tiền Bạc Mà Bạn Không Học Ở Nhà Trường

Dạy Con Làm Giàu Tập 9 là vũ khí bí mật để giúp bạn tự do tạo ra tài sản bạn mong muốn. Dù điểm số của bạn như thế nào, bạn cũng đủ thông minh để phát triển về tài chính. Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu học cách dùng tiền và tạo ra tiền một cách thông minh

Dạy Con Làm Giàu Tập 9 – Những Bí Mật Về Tiền Bạc Mà Bạn Không Học Ở Nhà Trường

Bạn có cảm thấy những thứ bạn học ở trường không có liên quan gì đến cuộc sống của bạn?

Bạn có cảm thấy trường học chưa thật sự chuẩn bị để bạn bước vào thế giới thực?

Nếu bạn trả lời “Có” cho hai câu hỏi này, vậy thì quyển sách này là dành cho bạn.

Quyển sách này không kể lể câu chuyện cá nhân tuyệt vời của Robert. Quyển sách này chỉ cho bạn cách đưa ra những lựa chọn – những lựa chọn của người giàu. Với cách trình bày thẳng thắn, ngắn gọn, và qua các câu trắc nghiệm, quyển sách sẽ giúp bạn đi thẳng tới thành công bằng cách chỉ cho bạn:

  • Cách nói bằng ngôn ngữ của đồng tiền
  • Cách khiến đồng tiền làm việc cho bạn
  • Bí quyết thành công – kể cả “làm việc để học, không phải để kiếm tiền”
  • Các trò chơi để giúp bạn hiểu được những công cụ khiến đồng tiền sinh sôi nảy nở.

Dạy Con Làm Giàu Tập 9 là vũ khí bí mật để giúp bạn tự do tạo ra tài sản bạn mong muốn. Dù điểm số của bạn như thế nào, bạn cũng đủ thông minh để phát triển về tài chính. Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu học cách dùng tiền và tạo ra tiền một cách thông minh.