Em học giỏi tiếng anh lớp 7 – The Windy

Cuốn sách “Em học giỏi tiếng Anh lớp 7” của nhóm tác giả The Windy được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường trung học phổ thông trên toàn quốc...

Em học giỏi tiếng anh lớp 7

Cuốn sách “Em học giỏi tiếng Anh lớp 7” của nhóm tác giả The Windy được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường trung học phổ thông trên toàn quốc… Sách được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng và tâm huyết của các giáo viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường chuyên Anh..