Giải bài tập tiếng anh lớp 7

Cuốn sách "Giải bài tập tiếng anh lớp 7" tập trung vào tóm tắt các kiến thức ngữ pháp, từ vựng, dịch các đoạn hội thoại và giải chi tiết các bài tập theo 16 đơn vị học bài của tiếng anh lớp 7 thuộc chương trình 4 năm dùng cho các trường Trung học cơ sở ở Việt Nam. 

Giải bài tập tiếng anh lớp 7

Cuốn sách “Giải bài tập tiếng anh lớp 7” tập trung vào tóm tắt các kiến thức ngữ pháp, từ vựng, dịch các đoạn hội thoại và giải chi tiết các bài tập theo 16 đơn vị học bài của tiếng anh lớp 7 thuộc chương trình 4 năm dùng cho các trường Trung học cơ sở ở Việt Nam. 

Cuốn sách bám sát các nội dung sách giáo khoa tiếng anh lớp 7 theo các đơn vị học bài sau đây:

 • Unit 1: Back to School
 • Unit 2: Personal Information
 • Unit 3: At Home
 • Unit 4: At School
 • Unit 5: Work and Play
 • Unit 6: After School
 • Unit 7: The World of Work
 • Unit 8: Places
 • Unit 9: At Home and Away
 • Unit 10: Health and Hygiene
 • Unit 11: Keep Fit, Stay Healthy
 • Unit 12: Let’s Eat!
 • Unit 13: Activities
 • Unit 14: Freetime Fun
 • Unit 15: Going Out
 • Unit 16: People and Places