Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 – Cánh Diều

Sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 được biên soạn trên cơ sở Chương trình môn Giáo dục công dân ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

giao-duc-kinh-te-va-phap-luat-10

Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10

Sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 được biên soạn trên cơ sở Chương trình môn Giáo dục công dân ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

Các bài học trong sách giúp học sinh củng cố, nâng cao các năng lực đã được hình thành, phát triển qua việc học tập môn Giáo dục công dân ở trung học cơ sở; có kiến thức phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật; vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vấn đề, tình huống kinh tế, pháp luật trong thực tiễn cuộc sống; có khả năng tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các hoạt động kinh tế, đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học. Trên cơ sở đó, Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 góp phần hình thành, phát triển ở học sinh lớp 10 các phẩm chất và năng lực chung theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng các năng lực đặc thù của môn học: năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội.

Khi tham gia vào các hoạt động học tập ở lớp, ở nhà cùng các bài học Giáo dục kinh tế và pháp luật 10, các em sẽ từng bước tiếp cận, hiểu và vận dụng được những kiến thức đã học để lí giải những hiện tượng kinh tế, xã hội, pháp luật nảy sinh trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, các em có thể từng bước trưởng thành và xử lí những tình huống phù hợp với nhận thức, tâm sinh lí và quy định của pháp luật. Chúc các em một năm học mới thành công!