Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 10 – Cánh Diều

Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 10 Sách được thiết kế, biên soạn nhằm góp phần hình thành, phát triển năng lực nhận thức một số vấn đề về quốc phòng, an ninh và năng lực vận dụng các kiến thức, kĩ năng quân sự, an ninh đã học vào cuộc sống

giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-10 -canh-dieu

Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 10

Các em học sinh yêu quý!

Sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24-11-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách được thiết kế, biên soạn nhằm góp phần hình thành, phát triển năng lực nhận thức một số vấn đề về quốc phòng, an ninh và năng lực vận dụng các kiến thức, kĩ năng quân sự, an ninh đã học vào cuộc sống, từ đó hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh trung học phổ thông.

Sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 gồm 12 bài học thuộc 3 chủ đề: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh (6 bài); Điều lệnh đội ngũ và chiến thuật bộ binh (4 bài); Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự (2 bài). Sách tạo điều kiện cho các em tìm hiểu, khám phá, hình thành kiến thức, kĩ năng luyện tập, trải nghiệm, vận dụng các nội dung đã học vào một số hoạt động chung của nhà trường và trong sinh hoạt hàng ngày.

Sách có nhiều hình ảnh sinh động, phong phú cùng các tình huống, bài tập gợi mở được trình bày, diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, hấp dẫn giúp các em hứng thú, say mê học tập.

Mong các em tích cực học tập theo hướng dẫn của sách, của thầy, cô giáo và người thân. Các em không viết, vẽ vào sách và hãy giữ gìn cuốn sách thật cẩn thận, sạch đẹp để sử dụng lâu dài.

Chúc các em có nhiều niềm vui và học tập thật tốt giờ học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh.