Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 7 tạo cơ hội cho các em thể hiện những cảm xúc tích cực, vận dụng tổng hợp những kiến thức, kĩ năng đã tiếp thu được qua các môn học vào thực tiễn cuộc sống.

hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep-7

Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 7

Các em học sinh yêu quý!

Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Hoạt động trải nghiệm, hưởng nghiệp là một Hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện trong 105 tiết mỗi năm học nhằm tạo cơ hội cho các em thể hiện những cảm xúc tích cực, vận dụng tổng hợp những kiến thức, kĩ năng đã tiếp thu được qua các môn học vào thực tiễn cuộc sống. Trên cơ sở đó, hình thành và phát triển những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm. hành vi, thói quen tích cực, những phẩm chất, năng lực cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân, mong đợi của gia đình, nhà trường, xã hội.

Sách được cấu trúc thành 9 chủ đề thuộc các mạch nội dung. Hướng vào bản thân, Hưởng đến xã hội. Hướng đến tự nhiên và Hướng nghiệp. Những nội dung được trình bày trong các chủ đề đều bắt nguồn từ chính cuộc sống thực tiến của các em và thể hiện rõ thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Những nội dung của mỗi chủ đề được thực hiện qua các loại hình hoạt động. Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp. Cuối mỗi chủ đề đều có phần đánh giá. Dựa vào các tiêu chi trong phần này, các em sẽ tự đánh giá kết quả trải nghiệm chủ đề của bản thân theo hai mức: đạt và chưa đạt

Cuốn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 sẽ là người bạn đồng hành thân thiết của các em trong suốt năm học và mang lại cho các em nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích.

Chúc các em tham gia trải nghiệm các hoạt động tích cực và thành công.