Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 – Tập 1,2

Cuốn sách “Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1” của tác giả Nguyễn Đức Tấn nhằm giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn con em học tốt toán ở nhà, giúp các em tự rèn luyện kiểm tra vốn kiến thức toán của bản thân

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 – Tập 1,2

Cuốn sách “Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1” của tác giả Nguyễn Đức Tấn nhằm giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn con em học tốt toán ở nhà, giúp các em tự rèn luyện kiểm tra vốn kiến thức toán của bản thân. Sách được biên soạn bám sát nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Trong mỗi mục tương ứng với các mục của chương trình đều có kiến thức cần nhớ, các bài tập được hướng dẫn giải chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Ngoài ra còn có các bài tập làm thêm, nâng cao giúp các em tự rèn luyện toán.