MBA Trong Tầm Tay – Nghiên Cứu Tình Huống Trong Đầu Tư Tự Doanh

MBA Trong Tầm Tay - Nghiên Cứu Tình Huống Trong Đầu Tư Tự Doanh Cuốn sách này là tuyển tập những câu chuyện về quá trình khởi nghiệp và phát triển trong những lĩnh vực mới, về các nhà đầu tư tự doanh, những cơ hội và yếu tố cần thiết để họ tạo dựng cơ nghiệp

MBA Trong Tầm Tay – Nghiên Cứu Tình Huống Trong Đầu Tư Tự Doanh

Cuốn sách này là tuyển tập những câu chuyện về quá trình khởi nghiệp và phát triển trong những lĩnh vực mới, về các nhà đầu tư tự doanh, những cơ hội và yếu tố cần thiết để họ tạo dựng cơ nghiệp; ghi lại những ví dụ thực tế nhằm bổ trợ cho cuốn “MBA trong tầm tay Đầu tư tự doanh” đã được tái bản lần thứ hai. Sẽ thật thiếu sót nếu cho rằng mỗi câu chuyện trong cuốn sách này chỉ để minh hoa cho một chủ đề của một chương. Bắt đầu một công việc kinh doanh là đã quá trình tổng thể, chúng ta không thể dễ dàng chia nh: thành những nguyên tắc, quy lướt quán trị “cổ điển” như trong marketing và tài chính. Tuy nhiên, mỗi câu chuyện của chúng tôi đều có trọng tâm của nó. Ví dụ, “Beautiful Legs BY POST” minh hoa cho rất nhiều khái niệm trong cả Chương 5 “Xây dựng một kế hoạch kinh doanh thành công” và Chương 6 “Dự toán tài chính: Cách thức tiến hành”. Đồng thời nó cũng đưa ra rất nhiều vấn đề khác liên quan đến quá trình kinh doanh, nhận diện và nắm bắt cơ hội, các chiến lược xâm nhập thị trường, tiếp thị, vốn mao hiếm, vay nơ và thu lãi – những chủ đề trong các Chương 1, 2, 3, 4, 7, 8 và 14.