Mĩ Thuật lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 1 là tài liệu chính thức dùng để dạy học môn Mĩ thuật lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Mĩ Thuật lớp 1 – Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 1 là tài liệu chính thức dùng để dạy học môn Mĩ thuật lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Trên cơ sở những nội dung dạy học được quy định trong Chương trình môn Mĩ thuật lớp 1, sách giáo khoa Mĩ thuật 1 được triển khai thành tám chủ đề: Thế giới mĩ thuật, Ngôi nhà của em. Thiên nhiên và bầu trời. Khu vườn của em, Khéo tay hay làm, Những người bạn, Con vật em yêu, Phong cảnh quê hương. Các chủ đề cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản theo hướng mở, sinh động, hấp dẫn; chú trọng phát triển các kĩ năng quan sát và nhận thức, sáng tạo và ứng dụng phân tích và đánh giá thông qua các nhiệm vụ học tập gắn với thực tiễn đời sống, phù hợp với đặc điểm tâm lí, nhận thức của học sinh lớp 1

Hi vọng sách sẽ đáp ứng được những yêu cầu của việc dạy học môn Mĩ thuật lớp 1 theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả