Một Số Vị Thuốc Nam Thường Dùng

Một Số Vị Thuốc Nam Thường Dùng Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản về một số vị thuốc nam thường dùng trong cuộc sống

Một Số Vị Thuốc Nam Thường Dùng

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản về một số vị thuốc nam thường dùng trong cuộc sống với những thông tin như: Tên của các vị thuốc: tên thông thường và tên địa phương (nếu có); quy cách, bao bì, bảo quản, cách chế biến; mùa khai thác; công dụng.