Nắm Trọn các Chuyên Đề Hàm Số Năm 2023 – Phan Nhật Linh

sach -nam-tron-cac-chuyen-de-ham-so-nam-2023-phan-nhat-linh

Nắm Trọn các Chuyên Đề Hàm Số Năm 2023 – Phan Nhật Linh

Cuốn sách Nắm Trọn các Chuyên Đề Hàm Số Năm 2023 do Thầy Phan Nhật Linh biên soạn nhằm hướng dẫn phương pháp giải các dạng toán điển hình về chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 1. CHỦ ĐỀ 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ.
DẠNG 1 Cơ bản về tính đơn điệu của hàm số.
DẠNG 2 Tính đơn điệu của hàm hợp số 01.
DẠNG 3 Tính đơn điệu của hàm hợp số 02.
DẠNG 4 Tính đơn điệu của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối (GTTĐ).
DẠNG 5 Ứng dụng đơn điệu vào giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức (PT – BPT – HPT – BĐT).
CHỦ ĐỀ 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
DẠNG 1 Cơ bản về cực trị hàm số.
DẠNG 2 Cực trị hàm tổng và hàm hợp.
DẠNG 3 Bài toán truy tìm hàm ngược.
DẠNG 4 Cực trị chứa dấu giá trị tuyệt đối.
DẠNG 5 Cực trị chứa dấu giá trị tuyệt đối.
DẠNG 6 Cực trị tại một điểm cho trước.
DẠNG 7 Cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
DẠNG 8 Tìm cực trị của f(u) khi biết f(x) hoặc f’(x).
DẠNG 9 Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số bậc 3 có cực trị thỏa mãn điều kiện.
DẠNG 10 Tìm điều kiện để hàm trùng phương có 1 hoặc 3 cực trị.
DẠNG 11 Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện.
CHỦ ĐỀ 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.
DẠNG 1 Cơ bản về GTLN – GTNN của hàm số.
DẠNG 2 Min – max của hàm đa thức và bất phương trình.
DẠNG 3 Min – max của hàm hợp.
DẠNG 4 GTLN – GTNN của hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối (GTTĐ).
DẠNG 5 Ứng dụng của min – max hàm số.
DẠNG 6 GTNN – GTLN của hàm số liên quan đến tích phân.
CHỦ ĐỀ 4. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
DẠNG 1 Cơ bản về tiệm cận của đồ thị hàm số.
DẠNG 2 Bài tập tiệm cận của đồ thị hàm số nâng cao.
CHỦ ĐỀ 5. ĐỌC VÀ BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ.
DẠNG 1 Từ đồ thị C y f x suy ra đồ thị C y f x.
DẠNG 2 Từ đồ thị C y f x suy ra đồ thị C y f x.
DẠNG 3 Từ đồ thị C y u x v x suy ra đồ thị C y u x v x.
CHỦ ĐỀ 6. TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
DẠNG 1 Bài toán tương giao đồ thị hàm số 01.
DẠNG 2 Bài toán tương giao đồ thị hàm số 02.
DẠNG 3 Tìm m liên quan đến tương giao hàm bậc 3.
DẠNG 4 Tìm m liên quan đến tương giao hàm trùng phương.
CHỦ ĐỀ 7. TIẾP TUYẾN VÀ SỰ TIẾP XÚC CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
DẠNG 1 Bài toán về tiếp tuyến và sự tiếp xúc.
DẠNG 2 Bài toán về tiếp tuyến thường gặp.
CHỦ ĐỀ 8. TOÀN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP GHÉP TRỤC.