Nghệ thuật bán hàng Cá Nhân

Cuốn sách Nghệ thuật bán hàng Cá Nhân là tài liệu chuyên sâu vể kỹ thuật bán hàng cá nhân. Thậm chí, những kỹ thuật này đã được đúc kết để nâng lên ở tầm nghệ thuật.

Nghệ thuật bán hàng Cá Nhân

Bán hàng cá nhân là công cụ hiệu quả nhất ở những giai đoạn hình thành sự ưa thích và niềm tin của người mua và giai đoạn ra quyết định mua trong quá trình mua hàng. Bán hàng cá nhân, một phương thức giao tiếp trực tiếp và cá nhân trong đó người bán hàng cố gắng trợ giúp hoặc thuyết phục khách hàng mua sản phẩm hoặc tạo ra thiện cảm của khách hàng đối với doanh nghiệp để ảnh hưởng đến hàng động mua hàng trong tương lai.

Cuốn sách Nghệ thuật bán hàng Cá Nhân là tài liệu chuyên sâu vể kỹ thuật bán hàng cá nhân. Thậm chí, những kỹ thuật này đã được đúc kết để nâng lên ở tầm nghệ thuật. Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho các sinh viên chuyên ngành marketing, các sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh và siiứi viên kinh tế nói chung. Đương nhiên, sách sẽ hết sức cần thiết cho tất cả những ai đang làm trong lĩnh vực bán hàng tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả cũng kỳ vọng rằng, cuốn sách này sẽ có thể giúp cho tất cả những ngưòi muốn điều khiển người khác phải làm hay không làm một điều gì đó một cách thành công khi giữa họ có quan hệ tay đôi tương tự như quan hệ giữa người bán và người mua hàng.

Về bố cục, cuốn sách Nghệ thuật bán hàng Cá Nhân gồm 2 phần:

Phần thứ nhất có 3 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về nghệ thuật bán hàng cá nhân, giúp người đọc hiểu được: (1) Bản chất của bán hàng cá nhân (2) Những phẩm chất căn bản của người bán với tư cách là điều kiện cần để họ trở thành người bán hàng giỏi và (3) Những kỹ năng giao tiếp cơ bản trong bán hàng cá nhân. Những kiến thức này sẽ được khai thác, vận dụng triệt để vào nhiều nội dung của phần thứ hai.

Phần thứ hai có 9 chương, mỗi chương trình bày một hoặc một phần của mỗi khâu công việc thuộc quy trình bán hàng cá nhân cơ bản, điển hình. Quy trình này được đánh giá là khoa học, toàn diện và hợp lý nhất hiện nay với 3 giai đoạn chính là; (1) Chuẩn bị bán (2) Thực hiện bán và (3) Kết thúc và hoàn tất quá trình bán. Nghiên cứu cả hai phần của cuốn sách, bạn đọc có thể tự tìm thấy cho mình tất cả những gì cần thiết để có thể biến một khách hàng tiềm năng, không quen biết trở thành người mua thực sự của mình và sẽ trở thành người mua mãi mãi.