Ngữ pháp tiếng Anh – Các bài tập ngữ pháp cơ bản

Cuốn sách “Ngữ pháp tiếng Anh”  là cẩm nang ngữ pháp cần thiết cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh, và cả những người muốn hệ thống lại kiến thức tiếng Anh mà mình đã có được.

Ngữ pháp tiếng Anh – Các bài tập ngữ pháp cơ bản

Cuốn sách “Ngữ pháp tiếng Anh”  là cẩm nang ngữ pháp cần thiết cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh, và cả những người muốn hệ thống lại kiến thức tiếng Anh mà mình đã có được. Cuốn sách gồm 7 bài tương ứng với các vấn đề ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh như Từ loại; Danh từ; Đại từ; Động từ; Tính từ; Trạng từ và thì. Mỗi bài gồm có 2 phần: Phần 1 trình bày lý thuyết cơ bản cùng các ví dụ minh họa rõ ràng, dễ hiểu; Phần 2 là các bài tập nhằm giúp người đọc luyện tập và củng cố những kiến thức lý thuyết vừa học được.

Cuốn sách được trình bày đơn giản, dễ hiểu, dễ vận dụng, là cẩm nang bổ ích cho mọi người, nhất là những người mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh.