Nhìn Mặt Biết Bệnh

Nhìn Mặt Biết Bệnh Tiên sinh Ohsawa có khả năng xem tướng đại tài, người Thực dưỡng "xịn" không ai không biết tới điều đó mà chả cần cố gắng học tập gì nhiều đâu;

Nhìn Mặt Biết Bệnh

Tiên sinh Ohsawa có khả năng xem tướng đại tài, người Thực dưỡng “xịn” không ai không biết tới điều đó mà chả cần cố gắng học tập gì nhiều đâu; chỉ cần đọc sách và có một người Thực dưỡng “đàn anh” chỉ vẽ cho vài chiêu là XONG, dùng được cả đời! nếu không thì mỗi khi thấy ai đó dở quá hay hay quá thì xem tướng mạo lại mà coi.

Có cô bạn “Thực dưỡng” dầu ăn gạo lứt 10 ngàn năm thì cũng không tài nào làm cho cái cặp mắt xếch chéo lên hợm hĩnh và hiếu thắng… đó trở nên ngang bằng vừa phải … đó là một thứ nghiệp dù cô đó có ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng đến đâu cũng không dấu được cái dáng đi, cái miệng nói như đàn ông… ấy thế mà chỉ sau 3 năm áp dụng Thực dưỡng và tu tập lông bông cái tướng miệng nói như miệng một người đàn ông của cô ta đã chuyển hoá…


Sau đây là quyển sách quí về nhân tướng (trong đó có phần thanh tướng… theo âm và dương) và bệnh tật…
Đây là một môn học của phương Đông.