Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ năng làm chủ bản thân

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ năng làm chủ bản thân, giới thiệu những kĩ năng sống cơ bản nhất với học sinh qua 8 chủ đề chính: Kĩ năng tự nhận thức; Kĩ năng kiểm soát cảm xúc; Kĩ năng làm chủ bản thân; Kĩ năng giao tiếp; Kĩ năng đặt mục tiêu; Kĩ năng giải quyết vấn đề; Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực; Kĩ năng ra quyết định.

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ năng làm chủ bản thân

Thế giới đang có những thay đổi mạnh mẽ trên mọi mặt và tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, một số chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, quy tắc sống cũng phải thay đổi theo. Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách; các em giàu ước mo, ham hiểu biết, thích tìm tòi, muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo, kích động, hoặc dễ học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài, từ mạng Internet…


Sống trong xã hội phát triển, với xu thế toàn cẩu hoá, con người cần phải sớm được trang bị những kĩ năng cẩn thiết để hoà nhập với cộng đổng. Rèn kĩ năng sống lại càng cẩn thiết đối với thế hệ trẻ vì các em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Giáo dục kĩ năng sống góp phẩn giáo dục toàn diện cho học sinh. Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh, là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công. Rèn kĩ năng sống cho học sinh đòi hỏi một quá trình lâu dài và liên tục.
Nhằm góp phẩn nâng cao kĩ năng sống cho các em học sinh, chúng tòi biên soạn bộ sách Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ năng làm chủ bản thân, giới thiệu những kĩ năng sống cơ bản nhất với học sinh qua 8 chủ đề chính: Kĩ năng tự nhận thức; Kĩ năng kiểm soát cảm xúc; Kĩ năng làm chủ bản thân; Kĩ năng giao tiếp; Kĩ năng đặt mục tiêu; Kĩ năng giải quyết vấn đề; Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực; Kĩ năng ra quyết định.