Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ năng ra quyết định

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ năng ra quyết định Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ năng ra quyết định

Thế giới đang có những thay đổi mạnh mẽ trên mọi mặt và tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy một số chuẩn mực đạo đức quy tắc ứng xử quy tắc sống cũng phải thay đổi theo. Lứa tuổi học sinh là giai đoạn hình thành những giá trị nhân cách các em giàu ước mơ ham hiểu biết thích tìm tòi muốn khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội thiếu kinh nghiệm sống nên dễ bị lôi kéo kích động hoặc dễ học theo bắt chước một số thói hư tật xấu du nhập từ thế giới bên ngoài từ mạng Internet. Sống trong xã hội phát triển với xu thế toàn cẩu hoá con người cần phải sớm được trang bị những kĩ năng cần thiết để hoà nhập với cộng đổng. Rèn kĩ năng sống lại càng cần thiết đối với thế hệ trẻ vì các em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Giáo dục kĩ năng sống góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Kĩ năng sống tốt sẽ giúp học sinh vững vàng đối diện với mọi hoàn cảnh là chìa khoá để các em mở ra cánh cửa thành công. Rèn kĩ năng sống cho học sinh đòi hỏi một quá trình lâu dài và liên tục.

Nhằm góp phẩn nâng cao kĩ năng sống cho các em học sinh chúng tôi biên soạn bộ sách Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ năng ra quyết định giới thiệu những kĩ năng sống cơ bản nhất với học sinh qua 8 chủ đề chính Kĩ năng tự nhận thức Kĩ năng kiểm soát cảm xúc Kĩ năng làm chủ bản thân Kĩ năng giao tiếp Kĩ năng đặt mục tiêu Kĩ năng giải quyết vấn đề Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực Kĩ năng ra quyết định. Thông qua những khái niệm cơ bản những câu chuyện và những hoạt động khám phá bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lí các tình huống qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kĩ năng sống vào thực tiễn