Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực, giới thiệu những kĩ năng sống cơ bản nhất với học sinh qua 8 chủ đề chính

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực

Nhằm góp phẩn nâng cao kĩ năng sống cho các em học sinh, chúng tòi biên soạn bộ sách Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực, giới thiệu những kĩ năng sống cơ bản nhất với học sinh qua 8 chủ đề chính: Kĩ năng tự nhận thức; Kĩ năng kiểm soát cảm xúc; Kĩ năng làm chủ bản thân; Kĩ năng giao tiếp; Kĩ năng đặt mục tiêu; Kĩ năng giải quyết vấn đề; Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực; Kĩ năng ra quyết định.

Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lí các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kĩ năng sống vào thực tiễn.