Sách Âm Nhạc Lớp 4

Sách âm nhạc lớp 4 được biên soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách bao gồm các bài hát đơn giản và quen thuộc nhằm rèn luyện cho các em học sinh khả năng ca hát cũng như thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Sách Âm Nhạc Lớp 4

Sách được biên soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách bao gồm các bài hát đơn giản và quen thuộc nhằm rèn luyện cho các em học sinh khả năng ca hát cũng như thư giãn sau những giờ học căng thẳng.