Sách Bài Tập Công Nghệ 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách bài tập công nghệ 7 những kiến thức, kĩ năng cơ bản giúp các em có những hiểu biết cần thiết về nông nghiệp, đồng thời là nền tảng để tiếp tục học tập trong các lĩnh vực liên quan.

Sách Bài Tập Công Nghệ 7

CHƯƠNG I – TRỒNG TRỌT

Bài 1. Giới thiệu về trồng trọt

Bài 2. Làm đất trồng cây

Bài 3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng …..

Bài 4. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt

Bài 5. Nhân giống vô tính cây trồng

CHƯƠNG II – LÂM NGHIỆP

Bài 7. Giới thiệu về rừng

Bài 8. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

CHƯƠNG II – CHĂN NUÔI

Bài 9. Giới thiệu về chăn nuôi

Bài 10. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Bài 11. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi

Bài 12. Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ Bài 13. Thực hành: Lập kế koạch nuôi vật nuôi trong gia đình

CHƯƠNG IV – THUỶ SẢN Bài 14. Giới thiệu về thuỷ sản

Bài 15. Nuôi cá ao
Bài 16. Thực hành: Lập kế hoạch nuôi cá cảnh

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN CHƯƠNG I – TRỒNG TRỌT
CHƯƠNG II – LÂM NGHIỆP CHƯƠNG III – CHĂN NUÔI
CHƯƠNG IV – THUỶ SẢN