Sách bài tập – Tiếng Anh 6 Friends Plus (Workbook)

Tiếng anh 6 Friends Plus Bộ sách đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh Việt Nam. Sách chú trọng phát triển rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết, cũng như tích hợp học tiếng Anh qua các môn học.

Tiếng Anh 6 Friends Plus (Workbook)

SGK Tiếng Anh 6 Friends Plus có đội ngũ tác giả là sự kết hợp giữa các chuyên gia quốc tế, các giảng viên giàu kinh nghiệm của Việt Nam. Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Friends Plus đã được thẩm định và đánh giá của giới chuyên môn, để lại dấu ấn với nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bộ sách đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh Việt Nam. Sách chú trọng phát triển rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết, cũng như tích hợp học tiếng Anh qua các môn học. Giá trị văn hoá Việt Nam là một trong những nền tảng quan trọng, được đội ngũ tác giả và đội ngũ biên tập đặt làm trọng tâm đồng thời tăng cường vốn kiến thức về các quốc gia cũng như tình cảm yêu mến các nền văn hoá khác, thông qua đó hình thành kĩ năng giao tiếp hiệu quả.

Một số đặc điểm nổi bật

  • Bộ sách Tiếng Anh Friends Series bao gồm Family & Friends National Edition – Friends Plus và Friends Global gồm 12 cấp độ, liên thông từ Tiểu học cho đến Trung học phổ thông.
  • Đáp ứng yêu cầu và khung năng lực do Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.
  • Được xây dựng theo chương trình học và năng lực của học sinh Việt Nam.
  • Hình thành và phát triển các kĩ năng cần có của thế kỉ 21 – được gọi là nhóm kĩ năng 4Cs (Creativity – Sáng tạo, Collaboration – Hợp tác, Communication – Giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện), từng bước giúp các em dễ dàng hội nhập thời đại mới.