Sách Công Nghệ 10 Công Nghệ Trồng Trọt – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, từ cách gắn kết kiến thức với thực tiễn đến cách tổ chức hoạt động học.

cong-nghe-10-cong-nghe-trong-trot

Công Nghệ 10 Công Nghệ Trồng Trọt

Các em học sinh thân mến!

Trồng trọt là một ngành sản xuất có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người, kinh tế xã hội của nước ta. Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Ở môn Công nghệ 7, các em đã được làm quen với các kiến thức, kĩ năng cơ bản về trồng trọt. Sách giáo khoa Công nghệ 10 Công nghệ trồng trọt sẽ cung cấp cho các em những kiến thức, kĩ năng cốt lõi, chuyên sâu trong lĩnh vực trồng trọt, giúp các em được tiếp cận với những công nghệ hiện đại trong trồng trọt ở Việt Nam và trên thế giới, thông qua đó các em sẽ có cơ hội hình thành, phát triển những năng lực cần thiết về công nghệ trồng trọt, có được sự chuẩn bị tốt nhất để thành công trong nghề nghiệp mà các em lựa chọn sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Sách giáo khoa Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, từ cách gắn kết kiến thức với thực tiễn đến cách tổ chức hoạt động học. Hệ thống câu hỏi, bài tập, hoạt động trong các bài học là công cụ hữu ích giúp giáo viên dễ dàng triển khai các hoạt động day kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; giúp các em học sinh có nhiều cơ hội hình thành, phát triển các phẩm chất, năng lực chung cốt lõi và các năng lực đặc thù của môn Công nghệ. Sự kết hợp hài hoà giữa nội dung và tư tưởng sư phạm trong các bài học tạo thuận lợi cho các em học sinh tự khám phá, lĩnh hội, vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các vấn đề lí thú của thực tiễn trồng trọt.

Chúc các em thành công!