Sách Công Nghệ 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Công nghệ 7 sẽ cung cấp cho các em những kiến thức, kĩ năng cơ bản về nông nghiệp, giúp các em làm quen và thực hiện được một số kĩ thuật đơn giản trong trồng trọt, lâm nghiệp

Sách Công Nghệ 7

Các em học sinh thân mến!

Nông nghiệp là một là một ngành sản xuất quan trọng hàng đầu trong nền nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Sách giáo khoa Công nghệ 7 sẽ cung cấp cho các em những kiến thức, kĩ năng cơ bản về nông nghiệp, giúp các em làm quen và thực hiện được một số kĩ thuật đơn giản trong trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi và thuỷ sản. Đây là những kiến thức, kĩ năng cơ bản giúp các em có những hiểu biết cần thiết về nông nghiệp, đồng thời là nền tảng để tiếp tục học tập trong các lĩnh vực liên quan.

Sách giáo khoa Công nghệ 7 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, từ cách gắn kết kiến thức với thực tiễn đến cách tổ chức hoạt động học. Nội dung các bài học trong sách được lựa chọn theo tiêu chi thiết thực, hấp dẫn và hiện đại, tạo thuận lợi cho các em tự khám phá, lĩnh hội, vận dụng kiến thức. Bên cạnh đó, hệ thống câu hỏi, bài tập, hoạt động trong các bài học giúp các em hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực chung cốt lõi và các năng lực đặc thù của môn Công nghệ. VỎ CUỘC SỐNG

Hãy bắt đầu hành trình chinh phục các kiến thức, kĩ năng cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp để cảm nhận những giá trị và sự thú vị mà nông nghiệp mang lại cho chúng tại

Chúc các em thành công!