Sách Địa Lí 10 – Địa lí 10 nâng cao

dia-li-10

Sách Địa Lí 10 – Địa lí 10 nâng cao

Sách Địa Lí Lớp 10 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai phần :Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế – xã hội đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý …

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10 :

PHẦN MỘT . ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

 • CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ
  • Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
  • Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
  • Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
  • Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
 • CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
  • Bài 5. Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
  • Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
 • CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
  • Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
  • Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
  • Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
  • Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
  • Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
  • Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
  • Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
  • Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
  • Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
  • Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
  • Bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển
  • Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
  • Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật
  • Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
 • CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
  • Bài 20. Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí
  • Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

 • CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
  • Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số
  • Bài 23. Cơ cấu dân số
  • Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
  • Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
 • CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
  • Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế
 • CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
  • Bài 27. Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  • Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt
  • Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi
  • Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
 • CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
  • Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
  • Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp
  • Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)
  • Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
  • Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
 • CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
  • Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
  • Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
  • Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải
  • Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma
  • Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc
  • Bài 40. Địa lí ngành thương mại
 • CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  • Bài 41. Môi trường và sự phát triển bền vững
  • Bài 42. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên