Sách Địa Lí 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Địa Lí 10 đề cập tới những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của các thành phần tự nhiên của Trái Đất; đặc điểm dân cư trên thế giới; các hoạt động kinh tế của con người, vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, ...

dia-li-10

Sách Địa Lí 10

Các em học sinh thân mến!

Địa lí là môn học tổng hợp, mang tính liên ngành, gồm các kiến thức về tự nhiên và kinh tế – xã hội. Trong đó, môn Địa lí 10 là nền tảng, trang bị cho các em kiến thức địa lí đại cương (Địa lí tự nhiên đại cương và Địa lí kinh tế – xã hội đại cương). Nội dung của môn Địa lí 10 đề cập tới những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của các thành phần tự nhiên của Trái Đất; đặc điểm dân cư trên thế giới; các hoạt động kinh tế của con người, vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, …

Trái Đất là môi trường sống của con người. Các thành phần tự nhiên của Trái Đất có sự chi phối, quy định, tác động đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người. Hiểu biết về Trái Đất sẽ giúp chúng ta tồn tại, chung sống hoà hợp với thiên nhiên và phát triển bền vững.

Mong rằng, những bài học, trang sách trong cuốn sách giáo khoa Địa lí 10 sẽ đem lại nội dung kiến thức thú vị, giúp các em khám phá về tự nhiên, kinh tế – xã hội thế giới. Từ đó, các em có khả năng áp dụng kiến thức địa lí đã học để giải thích những hiện tượng trong thực tế, giải quyết được các vấn đề của cuộc sống hằng ngày.

Chúc các em hứng thú và say mê học tập!