Sách Giải Bài Tập Toán 6 – Tập 1,2 – Lê Nhứt

Cuốn sách “Giải Bài Tập Toán 6 của tác giả Lê Nhứt nhằm giúp các em có tài liệu tham khảo để ôn tập, củng cố kiến thức, đồng thời vận dụng để làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt.

Sách Giải Bài Tập Toán 6 – Tập 1,2 – Lê Nhứt

Cuốn sách “Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1” của tác giả Lê Nhứt nhằm giúp các em có tài liệu tham khảo để ôn tập, củng cố kiến thức, đồng thời vận dụng để làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt.

Giới thiệu sách:

Quyển sách này được biên soạn theo chương trình Toán lớp 6 hiện hành và có nội dung được trình bày theo cấu trúc như sau:

Tóm tắt lý thuyết
Hệ thống bài tập.
Bài tập nâng cao và câu hỏi trắc nghiệm.

Cuốn sách “Giải Bài Tập Toán 6 Tập 2” của tác giả Lê Nhứt nhằm giúp các em có tài liệu tham khảo để ôn tập, củng cố kiến thức, đồng thời vận dụng để làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt.

Quyển sách này được biên soạn theo chương trình Toán lớp 6 hiện hành và có nội dung được trình bày theo cấu trúc như sau

Tóm tắt lý thuyết: Giúp học sinh nắm vựng và củng cố kiến thức cơ bản

Hệ thống bài tập: Giúp học sinh vận dụng và rèn luyện kĩ năng tư duy toán học
Bài tập nâng cao và câu hỏi trắc nghiệm: Giúp học sinh làm quen với cách vận dụng kiến thức toán đã học để giải quyết tốt các dạng toán tự luận hay trắc nghiệm trong các kỳ kiểm tra, thi thử.