Sách Giáo Dục Công Dân 7 – Bài tập Giáo dục công dân 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo dục công dân 7 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Sách sẽ giúp các em có những tri thức cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế và pháp luật qua 10 bài học.

sach-giao-duc-cong-dan-7

Sách Giáo Dục Công Dân 7

Các em học sinh yêu quý!

Sách giáo khoa Giáo dục công dân 7 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Sách sẽ giúp các em có những tri thức cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, kinh tế và pháp luật qua 10 bài học.

Sách giáo dục các em niềm tự hào về truyền thống quê hương; ý thức bảo tồn di sản văn hoá; làm được những việc phù hợp đề bảo vệ di sản văn hoả; biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác; học tập tự giác, tích cực; giữ chữ tín; biết cách ứng phó với tâm lí căng thẳng và phòng, chống bạo lực học đường; bước đầu biết quản lí tiền và tạo nguồn thu nhập của cá nhân; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và quyền, nghĩa vụ công dân trong gia đình.

Từ những tri thức đã khám phá, các em sẽ nhận xét, đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự điều chỉnh, phát triển bản thân và nhắc nhở người khác điều chỉnh thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức và các quy định của pháp luật.

Chúc các em có những giờ học vui vẻ và bổ ích!