Sách Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 được các tác giả biên soạn công phu, cẩn thận và tâm huyết theo định hướng đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-10

Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 10

Các em thân mến!

Giáo dục quốc phòng và an ninh ở cấp Trung học phổ thông là môn học chính khoá, giúp các em có những hiểu biết ban đầu về: Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kĩ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 được các tác giả biên soạn công phu, cẩn thận và tâm huyết theo định hướng đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cấu trúc của sách hiện đại, bảo đảm sự linh hoạt phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh ở từng vùng, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo. Trong từng bài học cụ thể, các hoạt động hưởng tới phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Trong sách, các em sẽ tìm hiểu 12 bài học với các chủ đề: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh, điều lệnh đội ngũ, chiến thuật bộ binh và một số hiểu biết về phòng thủ dân sự. Các bài học được thiết kế theo các hoạt động: khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng, giúp các em hình thành và phát triển năng lực nhận thức các vấn đề quốc phòng, an ninh, năng lực vận dụng các kiến thức, kĩ năng quân sự đã học vào cuộc sống.

Hi vọng cuốn sách sẽ góp phần giúp các em hình thành, phát triển những phẩm chất tốt đẹp, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ trong tình hình mới.

Chúc các em có những giờ học vui vẻ và bổ ích!