Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mĩ Thuật Lớp 6

Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mỹ Thuật Lớp 6: Sách giáo khoa cho 2 môn Mỹ Thật và Nhạc lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.

Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mĩ Thuật Lớp 6

Sách Giáo Khoa Âm Nhạc Và Mỹ Thuật Lớp 6: Sách giáo khoa cho 2 môn Mỹ Thật và Nhạc lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.

MỤC LỤC

Phần một: Âm Nhạc

Bài mở đầu:

Tiết 1:
Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở

Tập hát: Quốc ca

Bài 1:

Tiết 2:
Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.

Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta

Tiết 3:
Ôn tập bài hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ.

Nhạc lí: Những thuộc tính của âm thanh. Các kí hiệu âm nhạc.

Tiết 4:
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh

Tập đọc nhạc : TĐN số 1

Bài 2:

Tiết 5: Học hát: Bài Vui bước trên đường xa.
Tiết 6:
Ôn tập bài hát: Bài Vui bước trên đường xa.

Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 2/4

Tập đọc nhạc : TĐN số 2

Tiết 7:
Tập đọc nhạc : TĐN số 3

Các đánh nhịp 2/4

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi

Tiết 8: Ôn tập và kiểm tra
Bài 3:

Tiết 9: Học hát : Bài Hành khúc tới trường.
Tiết 10:
Tập đọc nhạc : TĐN số 4.

Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng.

Tiết 11:
Ôn tập bài hát: Bài Hành khúc tới trường.

Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam.

Bài 4:

Tiết 12: Học hát : Bài Đi cấy.
Tiết 13:
Ôn tập bài hát: Bài Đi cấy.

Tập đọc nhạc : TĐN số 5.

Tiết 14:
Ôn tập bài hát: Bài Đi cấy.

Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 5.

Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.

Tiết 15: Ôn tập
Tiết 16,17,18: Ôn tập và kiểm tra học kì I
Bài 5:

Tiết 19: Học hát : Bài Niềm vui của em.
Tiết 20:
Ôn tập bài hát: Bài Niềm vui của em.

Tập đọc nhạc: TĐN số 6.

Tiết 21:
Nhạc lí: Nhịp 3/4 – các đánh nhịp 3/4

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

Bài 6:

Tiết 22: Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.
Tiết 23:
Ôn tập bài hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.

Tập đọc nhạc : TĐN số 7.

Tiết 24:
Ôn tập bài hát: Bài Ngày đầu tiên đi học.

Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 7.

Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da.

Tiết 25: Ôn tập và kiểm tra
Bài 7:

Tiết 26:
Học hát : Bài Tia nắng, hạt mưa.

Âm nhạc thường thức : Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn

Tiết 27:
Ôn tập bài hát: Bài Tia nắng, hạt mưa.

Tập đọc nhạc : TĐN số 8

Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.

Tiết 28:
Tập đọc nhạc : TĐN số 9

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo.

Bài 8:

Tiết 29:
Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô

Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương

Tiết 30:
Ôn tập bài hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô

Tập đọc nhạc : TĐN số 10

Tiết 31:
Ôn tập bài hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô

Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 10

Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu

Tiết 32: Ôn tập, Bài đọc thêm: Âm nhạc có từ bao giờ?
Tiết 33,34,35: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
PHỤ LỤC: Những bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá.
Phần hai: Mĩ Thuật

Vẽ trang trí: Chép hoạ tiết trang trí dân tộc
Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại
Vẽ theo mẫu: Sơ lược về Phối cảnh
Vẽ theo mẫu: Cách vẽ theo mẫu
Vē tranh: Cách vẽ tranh đề tài
Vẽ trang trí: Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí
Vẽ theo mẫu: Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Về hình)