Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 9

Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 9 được xây dựng dưới dạng mô đun kĩ năng nghề, trong đó có mô đun “Lắp đặt mạng điện trong nhà” nhằm mang lại cho các em những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết của từng lĩnh vực nghề nghiệp, hình thành và rèn luyện cho các em thói quen làm việc chính xác, khoa học theo tác phong công nghiệp.

Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 9

Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 9 được xây dựng dưới dạng mô đun kĩ năng nghề, trong đó có mô đun “Lắp đặt mạng điện trong nhà” nhằm mang lại cho các em những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết của từng lĩnh vực nghề nghiệp, hình thành và rèn luyện cho các em thói quen làm việc chính xác, khoa học theo tác phong công nghiệp.

Nội dung mô đun “Lắp đặt mạng điện trong nhà” được thiết kế chủ yếu là thực hành nhằm hình thành và rèn luyện cho các em một số kĩ năng lao động nghề nghiệp để các em làm quen với nghề điện. Với những điều được học, các em có thể áp dụng được trong sản xuất và cuộc sống hằng ngày, đồng thời giúp các em lựa chọn hướng đi thích hợp sau khi tốt nghiệp THCS.

Mục lục:

Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng
Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà
Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạch điện
Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện
Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
Bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
Tổng kết và ôn tập