Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 5

Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 5 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành cung cấp các kỹ năng giao tiếp và ứng xử cơ bản cho các em.Qua học tập và rèn luyện học sinh sẽ có tinh thần trách nhiệm với bản thân,biết ơn ông bà bố mẹ,…

Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 5

Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 5 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành cung cấp các kỹ năng giao tiếp và ứng xử cơ bản cho các em.Qua học tập và rèn luyện học sinh sẽ có tinh thần trách nhiệm với bản thân,biết ơn ông bà bố mẹ,…

Phân phối chương trình :

Bài 1. Em là học sinh lớp 5
Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình
Bài 3. Có chí thì nên
Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên
Bài 5. Tình bạn
Bài 6. Kính già, yêu trẻ
Bài 7. Tôn trọng phụ nữ
Bài 8. Hợp tác với những người xung quanh
Bài 9. Em yêu quê hương
Bài 10. Ủy ban nhân dân xã (phường) em
Bài 11. Em yêu tổ quốc Việt Nam
Bài 12. Em yêu hòa bình
Bài 13. Em tìm hiểu về Liên hợp quốc
Bài 14. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên