Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 11 Tập 1 – Ngữ văn 11 nâng cao

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai tập cung cấp đầy đủ kiến thức giúp học sinh soạn bài, tóm tắt, phân tích, nghị luận …

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 11 Tập 1

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai tập cung cấp đầy đủ kiến thức giúp học sinh soạn bài, tóm tắt, phân tích, nghị luận …

Mục lục Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 11 :

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 11 Tập 1
Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự)
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Tự tình (bài II)
Câu cá mùa thu (Thu điếu)
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Thao tác lập luận phân tích
Thương vợ
Đọc thêm: KhỐc Dương Khuê
Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)
Bài ca ngất ngưởng
Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)
Luyện tập thao tác lập luận phân tích
Lễ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên)
Đọc thêm: Chạy giặc
Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca)
Trả bài làm văn số 1
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
Thực hành về thành ngữ, điển cố
Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)
Đọc thêm: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều)
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
Trả bài làm văn số 2
Thao tác lập luận so sánh
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
Hai đứa trẻ
Ngữ cảnh
Chữ người tử tù
Luyện tập thao tác lập luận so sánh
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)
Phong cách ngôn ngữ báo chí
Trả bài làm văn số 3
Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
Chí Phèo
Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)
Chí Phèo (tiếp theo)
Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
Bản tin
Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)
Đọc thêm : “Vi hành”
Đọc thêm: Tình thần thể dục
Đọc thêm: Tình thần thể dục
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)
Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-lị-ét)
Ôn tập phần Văn học
Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Thuộc bộ sách

Bộ sách giáo khoa lớp 11