Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 – Tập 1,2

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Cuốn sách gồm hai tập Cập nhật các nội dung tương tác và dữ liệu mở rộng

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Cuốn sách gồm hai tập Cập nhật các nội dung tương tác và dữ liệu mở rộng (đọc diễn cảm, thông tin tác giả – tác phẩm, hướng dẫn phân tích tác phẩm, phim tư liệu – trích đoạn chuyển thể văn học của tác phẩm)…

Mục lục Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 Tập 1
Tôi đi học
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)
Trường từ vựng
Bố cục của văn bản
Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)
Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự (làm tại lớp)
Lão Hạc
Từ tượng hình, từ tượng thanh
Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Tóm tắt văn bản tự sự
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Trả bài tập làm văn số 1
Cô bé bán diêm (trích)
Trợ từ, thán từ
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)
Tình thái từ
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Chiếc lá cuối cùng (trích)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)
Nói quá
Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)
Ôn tập truyện kí Việt Nam
Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
Nói giảm nói tránh
Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Câu ghép
Trả bài tập làm văn số 2
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Ôn dịch, thuốc lá
Câu ghép (tiếp theo)
Phương pháp thuyết minh
Bài toán dân số
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Chương trình địa phương (phần Văn)
Dấu ngoặc kép
Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng
Viết bài tập làm văn số 3 – Văn thuyết minh (làm tại lớp)
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Đập đá ở Côn Lôn
Ôn luyện về dấu câu
Thuyết minh về một thể loại văn học
Muốn làm thằng Cuội
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
Trả bài tập làm văn số 3
Hai chữ nước nhà (trích)
Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 8 Tập 2
Nhớ rừng
Ông đồ
Câu nghi vấn
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Quê hương
Khi Con tu hú
Câu nghi vấn (tiếp theo)
Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Tức cảnh Pác Bó
Câu cầu khiến
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Ôn tập về văn bản thuyết minh
Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Đi đường (Tẩu lộ)
Câu cảm thán
Câu trần thuật
Viết bài tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh (làm tại lớp)
Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Câu phủ định
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
Hịch tướng sĩ
Hành động nói
Trả bài tập làm văn số 5
Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)
Hành động nói (tiếp theo)
Ôn tập về luận điểm
Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận (làm tại lớp)
Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp)
Hội thoại
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)
Hội thoại (tiếp theo)
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
Lựa chọn trật tự từ trong câu
Trả bài tập làm văn số 6
Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)
Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
Chương trình địa phương (phần Văn)
Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)
Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận (làm tại lớp)
Tổng kết phần Văn
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
Văn bản tường trình
Luyện tập làm văn bản tường trình
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Trả bài tập làm văn số 7
Văn bản thông báo
Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
Luyện tập làm văn bản thông báo
Ôn tập phần Tập làm văn