Home SÁCH HỌC Sách lớp 5 Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 – Tập 1,2

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 – Tập 1,2

Sách tiếng việt lớp 5 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục. Gồm những nội dung chính sau

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 5 – Tập 1,2

Sách tiếng việt lớp 5 tập 1 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục. Gồm những nội dung chính sau:
Chủ điêm 1-2-3: Việt Nam Tổ Quốc em
Chủ điểm 4-5-6: Cánh chim hòa bình
Chủ điểm 7-8-9: Con người với thiên nhiên
Chủ điểm 10: Ôn tập giữa kì I
Chủ điểm 11-12-13: Giữ lấy màu xanh

Sách Tiếng Việt 5 tập 2 tiếp tục chương trình của tập 1 gồm những nội dung chính sau:

Chủ điểm 19-20-21: Việt Nam Tổ Quốc em
Chủ điểm 22-23-24: Cuộc sống thanh bình
Chủ điểm 25-26-27: Nhớ nguồn