Sách Giáo Khoa Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3

Sách Giáo Khoa Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3 giúp các em làm quen và tìm hiểu sâu hơn về các mối quan hệ trong cuộc sống xung quanh, tìm hiểu về thế giới tự nhiên xung quanh các em.

Sách Giáo Khoa Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3

Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3 là một trong những cuốn sách giáo khoa lớp 3 cơ bản được Bộ Giáo Dục & Đào Tạo tổ chức biên soạn.

Tập sách gồm các nội dung chính như sau:

1. Con người và sức khỏe

Bài 1: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Bài 2: Nên thở như thế nào

Bài 3: Vệ sinh hô hấp

Bài 4: Phòng bệnh đường hô hấp


2. Xã hội

Bài 19: Các thế hệ trong gia đình

Bài 20: Họ nội, họ ngoại

Bài 21-22: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

3. Tự nhiên

Bài 40: Thực vật

Bài 41: Thân cây