Sách Giáo Viên – Sách giáo khoa lớp 6 (Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sách Giáo Viên – Sách giáo khoa lớp 6 NXB Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô, các em học sinh, các bậc phụ huynh sách giáo khoa lớp 6 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Sách Giáo Viên – Sách giáo khoa lớp 6

NXB Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô, các em học sinh, các bậc phụ huynh sách giáo khoa lớp 6 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Sách kết nối tri thức với cuộc sống, chú trọng tích hợp và phát triển năng lực. Cấu trúc bài học theo quy trình dạy học bốn bước Khởi động, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng giúp GV dễ dàng chuẩn bị bài giảng mà không mất nhiều thời gian. Các hoạt động học tập được thiết kế nhằm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học.

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 – Sách Giáo Viên

Công Nghệ 6 – Sách Giáo Viên

Giáo Dục Thể Chất 6 – Sách Giáo Viên

Giáo Dục Công Dân 6 – Sách Giáo Viên

Mĩ Thuật 6 – Sách Giáo Viên 

Âm Nhạc 6 – Sách Giáo Viên

Khoa Học Tự Nhiên 6 – Sách Giáo Viên

Lịch Sử Và Địa Lí 6 – Sách Giáo Viên

Tin Học 6 – Sách Giáo Viên

Ngữ Văn 6 Tập Một – Sách Giáo Viên

Ngữ Văn 6 Tập Hai – Sách Giáo Viên

Toán 6 – Sách Giáo Viên